Вярваме, че всяко дете притежава уникален талант и способности и го обучаваме съобразно неговите индивидуални нужди.

Ангажираме се да се чувствате спокойни и уверени, когато ни поверявате детето си, да допълваме ролята Ви на родител и да бъдем партньори в грижите за неговото развитие.

Обещаваме да възпитаваме любов към познанието, да развиваме въображението и да учим чрез преживяване.

Гарантираме, че децата при нас ще бъдат обучавани от компетентни и посветени на професията си учители.

Вярваме, че децата трябва да бъдат не само образовани, но и възпитавани във взаимно уважение, социална, естетическа и екологична култура.

Имаме грижата редовно да Ви уведомяваме за развитието на Вашето дете.

Ангажираме се да намерим най-подходящото решение на всеки възникнал въпрос.

За нас е привилегия да работим с децата Ви!

TOP