УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ

В зависимост от това, коя смяна учи детето и каква е организацията на учебния процес в училище, заниманията в Smarty® са преди или след обяд. Наши представители взимат или водят децата от/до близките училища. Осигуряваме обяд от детска кухня.

През неучебните и ваканционни дни децата от учебната занималня не заплащат допълнителна такса за целодневно посещение. В такива дни нашите филиали са отворени и за външни деца, които не са записани в останалото време на учебна занималня.

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

В учебна занималня Smarty® осигуряваме езикова подготовка в зависимост от изучавания чужд език в училище. Английският език, изучаван в училище, се подготвя заедно с домашните по останалите предмети, а за всеки друг изучаван чужд език осигуряваме преподаватели с опит и умения при работата с деца.

За учебната 2019/2020 г. допълнителното чуждоезиково обучение по филиали е както следва:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – филиал Smarty®1

ФРЕНСКИ и НЕМСКИ ЕЗИК – филиал Smarty®2

НЕМСКИ ЕЗИК - филиал Smarty®3

 

РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

НОВО от м. 09. 2019 във филиал Smarty®3 в партньорство с Академия Роботика (www.robotika.bg)

Роботиката е подходящ и много интересен начин учениците да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки! По време на курсовете се тренират и важни индивидуални умения, полезни за личностното и професионално развитие в бъдеще. Занятията по роботика обхващат разнообразни теми, съобразени с интересите и възрастта на децата. Вижте повече за курсовете в Smarty®:

5-6 г.: https://robotika.bg/robotika-5-6/#zaimov

7-8 г.: https://robotika.bg/robotika-7-8/#zaimov

9-12 г.: https://robotika.bg/robotika-9-12/#zaimov

В Smarty® винаги сме харесвали и практикували йога. По време на учебната занималня използваме системата „R.Y.E.” (Изследване на йога в образованието) – метод, който адаптира йога практики в работата с деца. Помага им да изградят меки умения и да разбират по-добре себе си и другите, създава увереност в собствените сили и изгражда механизми за управление на емоционалното, физическо и умствено състояние. Йога в класната стая допринася децата да са отпочинали и да се справят с притесненията, повишава вниманието и концентрацията, развива въображението и творческия потенциал.

Тази година предвиждаме йога във всички Smarty® филиали.

ПЛУВАНЕ

И през тази година децата от филиали Smarty®1 и Smarty®2 имат възможност да продължат тренировките си по плуване. Посещенията са 2 пъти седмично.

Децата се обучават от професионален треньор. Басейнът разполага с изключително добра база, топли съблекални и сешоари. Осигурен е транспорт за отиване и връщане.

TOP