ЗАНИМАЛНЯ - за ученици І – V клас и подготвителна група

Децата възприемат и учат по различен начин от възрастните, затова имат нужда от внимание, подкрепа, ентусиазъм и насърчаване. Изключително важно е детето да обикне учението, а не да го приема като досадно задължение.

В зависимост от това, коя смяна учи детето и каква е организацията на учебния процес в самото училище, посещенията на учебната занималня са преди или след обяд. Формирането на подготвителни групи, както и подготовката на ученици в V клас става с решение на ръководството на Smarty® за съответната учебна година.

Как работим?

  • В учебна занималня Smarty® съчетаваме педагогическия ОПИТ и ДОБРИТЕ МЕТОДИКИ на обучение.
  • Наша основна цел е ДОБРАТА УЧЕБНА ПОДГОТОВКА на децата! Часовете в Smarty®  имат за цел да подпомогнат усвояването на учебния материал, да улеснят възприемането при децата и да затвърдят знанията им. Това им дава самочувствие и увереност!
  • Държим на индивидуалния подход и личното отношение към всяко дете. ПОМАГАМЕ, когато децата имат пропуски или срещат трудности и с огромно удоволствие НАДГРАЖДАМЕ вече придобити знания.
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ при нас са съобразени с възможностите и индивидуалните потребности на всяко дете. Използваме ЙОГА ПРАКТИКИ за концентрация и почивка.
  • Работим целенасочено върху подготовката за външното оценяване в ІV кл., за ЗНАНИЯ, СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ.
  • Осигуряваме ЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА в зависимост от изучавания чужд език. Провеждаме и допълнително езиково обучение – в малки групи, с опитни преподаватели.
  • Поддържаме ПОСТОЯННА ВРЪЗКА с класните ръководители и родителите.
  • ОРГАНИЗИРАМЕ взимането и воденето на децата от/до близките училища. ОСИГУРЯВАМЕ обяд и закуска - нашите занимални са регистрирани като обекти с обществено предназначение, както и в БАБХ!
  • Работим с ЯСНИ ПРАВИЛА, при добри условия и с грижа за децата. Държим те да се чувстват комфортно, а почивките им да са пълноценни.

Галерия

Записвания за учебна занималня

Записванията за учебна занималня са предварителни след запознаване с Общите условия и правила на Детски образователен център Smarty® и попълване на Регистрационен формуляр.
TOP