ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

В учебна занималня Smarty осигуряваме езикова подготовка в зависимост от изучавания чужд език в училище. Английският език се подготвя заедно с домашните по останалите предмети, а за всеки друг изучаван чужд език осигуряваме преподаватели с опит и умения при работата с деца.

Часовете имат за цел да подпомогнат усвояването на изучавания материал, да улеснят възприемането при децата, като им дават възможност да придобият увереност в знанията си и самочувствие при ползването на езика.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК

В нашите Smarty® - филиали осигуряваме допълнително обучение по АНГЛИЙСКИ,  ФРЕНСКИ И НЕМСКИ език. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.

Учебните часове се водят от висококвалифицирани преподаватели по оригинални учебници и помагала.

Децата активно участват в учебния процес чрез игри и практически занимания, изпълнение на творчески задачи и работа в групи. Поставят се основите на чуждоезиковото обучение, развиват се умения за слушане, говорене, четене и писане.

Провежда се текущ контрол чрез тестове по международни стандарти.

ГАЛЕРИЯ

TOP