ИЗКУСТВО

Изкуството e най-директния път към сърцето и индивидуалността на всяко дете. Всеки човек е надарен с талант, но ако не го развива, може никога да не го прояви.

Развивайки импулса на децата да творят ние стимулираме въображението им. Насърчавайки опитите им, им даваме възможност да се самоосъзнаят и да уважават работата, която са създали. Учим ги да изразяват себе си.

Какво творим?

В Детски център Smarty® организираме различни творчески занимания, ателиета по изящно и приложно изкуство, театрална школа, музика и танци. Работим с различни материали, проявяваме смелост и прилагаме разнообразни техники. С всяко занимание разбираме как изкуството променя света...

Попитайте за актуалните занимания към момента

TOP