Доказали сме, че можем да се забавляваме много добре и по един неповторим начин.

Доказали сме, че работим отговорно и с високи изисквания в учебната Smarty-занималня. С изключително добър успех изпълняваме учебните си задължения, пишем домашни, правим допълнителни упражнения, организираме различни образователни игри. Стараем се да бъдем максимално полезни.

Доказателството за всичко това е и успешно приключилият І-ви учебен срок за всички Smarty-деца – шестици, усмихнати човечета, червени печатчета, отлични самостоятелни работи и междинни нива.

Специално трябва да поздравим за добрия успех и петокласниците от филиал Smarty1.

Благодарим на всички начални учители, които работят всеотдайно с децата си в училище!

Благодарим на всички Smarty-учители за търпението, последователността, вниманието и любовта, с която даряват децата ни!

TOP