ДЕТСКИ ТЕАТРАЛНИ ИГРИ един различен курс по актьорско майсторство, в който забавлението води до надграждане на лични качества и развиване на таланти.

Занимания по време на курса

 • Първи стъпки в Актьорското майсторство
 • Свободно изразяване чрез езика на тялото
 • Позитивно канализиране на енергията в творчески дейности

Всяко дете ще се докосне до магията на театъра, ще усети емоцията при изява пред публика; ще споделя опит с деца със сходни интереси и ще се наслади на вълнението от сцената и новите запознанства.

 

Цел

Основната цел на курса е всяко дете да изгради индивидуалността си, да се изразява чрез езика на изкуството, да формира собствено мнение, да се научи да работи в екип и да развие чувствителност към заобикалящия го свят. Да бъде уверено в себе си и да опознае силните и слабите си страни.

 

Ще обърнем внимание на индивидуалните качества на децата. Ще работим за

Концетрация

 • Придобиване на увереност
 • Преодоляване на срам и стеснителност
 • Разбиране на емоциите и назоваването им
 • Развиване на въображението, чувството за ритъм и координация
 • Изразяване на лидерски качества
 • Работа с текст
 • Изобретателност и креативност
 • Умение за говорене пред група и изразяване на лични чувства и идеи - Какво мисля аз и как да го отстоявам

 

Курсът завършва с театрално представление, в което ще покажем какво сме постигнали пред Вас – родителите.

Обучението е съсредоточено в 4 модула, всеки с по 8 занимания.

Водещ на обучението е Софи Шушкова - завършила Актьорско майсторство за драматичен театър в последния клас на проф. Венцеслав Кисьов, 8 години е била в театралния състав на Екатерина Казакова - Арт студио Камбана. Вземала е участие в множество пиеси, уъркшопи, семинари, обучения и фестивали. Работила е като детски аниматор и прави театрални уъркшопи. Води курсове по Актьорско майсторство за деца и тийнейджъри.

Желаещите да се запишат за „Детски театрални игри” могат да направят това в съответните филиали на Smartу.

TOP