"Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо." Алберт Айнщайн

SMARTY © web design

Ignorantia non excusat.

Незнанието не е извинение.

Използването и/или копирането на публикуван материал или снимки от страницата, както и части от нея без разрешение на авторите е неморално и наказуемо!

Обучението по английски език в Детски образователен център Smarty® се осъществява в партньорство с УЧИЛИЩА ЕВРОПА® - една от най-големите и бързо развиващи се езикови школи в страната.

Обучението в Smarty® е от м. октомври до м. май и е за деца от предучилищна възраст до V клас. Учебните часове се водят от висококвалифицирани преподаватели по оригинални учебници и помагала. Децата активно участват в учебния процес чрез игри и практически занимания, изпълнение на творчески задачи и работа в групи. Поставят се основите на чуждоезиковото обучение, развиват се умения за слушане, говорене, четене и писане. Провежда се текущ контрол чрез тестове по международни стандарти.

Училища Европа® са официално признат вътрешен изпитен център на University of Cambridge ESOL Examinations.

Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните европейски образователни мрежи:

International Certificate Conference - Europе, Lingu@net Europa, Euro-Languages Net и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от различни страни.

Учебните програми са разработени в сътрудничество с University of Westminster - Лондон и International Certificate Conference - Europe и са одобрени от Националната агенция за професионално образование.

                         НИВА на Училища Европа®

                                             в

                       образователен център Smarty®

 

Ниво J1 – деца в предучилищна възраст

Ниво J2 деца І клас. Часове 2 пъти седмично по 1 уч. час

Ниво P1 деца II - III кл. или  завършили ниво J2.

Часове 2 пъти седмично Х 1,5 уч. час

Ниво P2 деца III - IV кл. или завършили ниво P1.

Часове 2 пъти седмично Х 1,5 уч. час

Ниво S 1 – деца успешно завършили ниво Ри начинаещи ученици от IV / V кл. Часовете се провеждат 2 пъти в седмицата по 2 уч. часa

Ниво S2, S3, S4 - ученици завършили успешно предходното ниво или положили входящ тест.

Часовете се провеждат 2 пъти в седмицата по 2 уч. часa

Като партньор на Училища Европа®  Детски образователен център Smarty® осигурява възможност на всичките си ученици от различни възрастови групи и нива на владеене на английски език да се подготвят и явят на изпит за придобиване на сертификат на Cambridge ESOL чрез оторизирания изпитен център BG015 ECET - Europe Schools.

Да притежавате сертификат на Cambridge ESOL е голямо предимство, независимо дали става

въпрос за обучение или живот в чужбина. Той е удостоверение за вашите езикови умения, което е признато от учебни заведения, университети, работодатели и правителствени организации в целия свят.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР

Галерия

2016/2017

Харта

Контакти

Занимания

Начало

Връзки

Идеята