ЗАНИМАЛНЯ - преди и след училище, за ученици І – V клас

Децата възприемат и учат по различен начин от възрастните, затова имат нужда от внимание, подкрепа, ентусиазъм и насърчаване. Изключително важно е детето да обикне учението, а не да го приема като досадно задължение.

В зависимост от това, коя смяна учи детето и каква е организацията на учебния процес в самото училище, посещенията на учебната занималня са преди или след обяд. Подготовка на ученици в V клас се организира по решение на ръководството на Smarty® .

Как работим?

  • В учебна занималня Smarty® съчетаваме педагогическия опит и добрите методики на обучение.
  • Наша основна цел е добрата учебна подготовка на децата! Часовете в Smarty®  имат за цел да подпомогнат усвояването на учебния материал, да улеснят възприемането при децата и да затвърдят знанията им. Това им дава самочувствие и увереност!
  • Държим на индивидуалния подход и личното отношение към всяко дете. Помагаме, когато децата имат пропуски или срещат трудности и с огромно удоволствие надграждаме вече придобити знания.
  • Допълнителните упражнения при нас са съобразени с възможностите и индивидуалните потребности на всяко дете. Използваме йога-практики за концентрация и почивка.
  • Работим целенасочено върху подготовката за външното оценяване в ІV кл., за знания, спокойствие и увереност.
  • Осигуряваме езиковата подготовка в зависимост от изучавания чужд език. Провеждаме и допълнително езиково обучение – в малки групи, с опитни преподаватели.
  • Поддържаме постоянна връзка с класните ръководители и родителите.
  • Организираме взимането и воденето на децата от/до близките училища. Осигуряваме обяд и закуска - нашите занимални са регистрирани като обекти с обществено предназначение, както и в БАБХ!
  • Работим с ясни правила, при добри условия и с грижа за децата. Държим те да се чувстват комфортно, а почивките им да са пълноценни.

Галерия

Записвания за учебна занималня

Записванията за учебна занималня са предварителни след запознаване с Общите условия и правила на Детски образователен център Smarty® и попълване на Регистрационен формуляр.
TOP