ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

В учебна занималня Smarty осигуряваме езикова подготовка в зависимост от изучавания чужд език в училище. Английският език се подготвя заедно с домашните по останалите предмети, а за всеки друг изучаван чужд език осигуряваме преподаватели с опит и умения при работата с деца.

Часовете имат за цел да подпомогнат усвояването на изучавания материал, да улеснят възприемането при децата, като им дават възможност да придобият увереност в знанията си и самочувствие при ползването на езика.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК

В нашите Smarty® - филиали осигуряваме допълнително обучение по АНГЛИЙСКИ,  ФРЕНСКИ И НЕМСКИ език. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.

Учебните часове се водят от висококвалифицирани преподаватели по оригинални учебници и помагала.

Децата активно участват в учебния процес чрез игри и практически занимания, изпълнение на творчески задачи и работа в групи. Поставят се основите на чуждоезиковото обучение, развиват се умения за слушане, говорене, четене и писане.

Провежда се текущ контрол чрез тестове по международни стандарти.

Във филиал Smarty 1, обучението по английски език се осъществява в партньорство с УЧИЛИЩА ЕВРОПА - една от най-големите образователни вериги в страната, официално признат вътрешен изпитен център на University of Cambridge ESOL Examinations.
Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните европейски образователни мрежи: International Certificate Conference - Europе, Lingu@net Europa, Euro-Languages Net и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от различни страни.

Учебните програми са разработени в сътрудничество с University of Westminster - Лондон и International Certificate Conference - Europe и са одобрени от Националната агенция за професионално образование.

 

Ниво J1

деца в предучилищна възраст

Ниво J2

деца І клас. Часове 2 пъти седмично по 1 уч. час

Ниво P1

деца II - III кл. или завършили ниво J2. Часове 2 пъти седмично Х 1,5 уч. час

Ниво P2

деца III - IV кл. или завършили ниво P1. Часове 2 пъти седмично Х 1,5 уч. час

Като партньор на Училища ЕВРОПА, Детски образователен център Smarty® осигуряват възможност на всички свои ученици от различни възрастови групи и нива на владеене на английски език да се подготвят и явят на изпит за придобиване на сертификат на Cambridge ESOL чрез своя оторизиран изпитен център BG015 ECET - Europe Schools.

Да притежавате сертификат на Cambridge ESOL е голямо предимство, независимо дали става въпрос за кандидатстване за работа, обучение или живот в чужбина. Той е удостоверение за Вашите езикови умения, признато от учебни заведения, университети, работодатели и правителствени организации в целия свят.

ГАЛЕРИЯ

TOP